Maharashtra Day Offer


Offer of *Maharashtra Day to Marathi medium students FREE 30 videos & 30 Tests for Scholarship Exams (PUP – PSS) for Competitive Exams (MPSC – PSI – Police Bharti) Offer First-come-First. Register now at https://play.google.com/store/apps/details?id=com.youngias.aashah For details call / WhatsApp A A Shah Young IAS: 9029088746

मराठी माध्यम विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने भेट * शिष्यवृत्ती परीक्षांसाठी (PUP – PSS) स्पर्धा परीक्षेसाठी(MPSC – PSI – Police Bharti) विनामूल्य 30 व्हिडिओ व 30 चाचण्या

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.youngias.aashah

येथे नोंदणी करा तपशीलांसाठी ए ए शाह यंग आयएएस : 9029088746 वर संपर्क साधा